Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan pořádal 30.4. 2016 čarodějnický rej s průvodem z Malostranského náměstí přes Karlův most na Kampu, k připravené hranici při příležitosti tradičního pálení čarodějnic.

Facebook Comments